Sidka, strona 2

11 tekstów – auto­rem jest Sid­ka.

Człowiek de­cydu­je się na sa­mobójstwo wte­dy, gdy ma pew­ność, że piekło będzie mniej bo­les­ne niż życie na ziemi. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 12 grudnia 2009, 13:45
Sidka

Zbiór najlepszych cytatów .

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność